Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Rodo

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Biomasa Partner Group Sp.zo.o., Modła Kolonia 5d, 62-571 Stare Miasto NIP:  6652989371 REGON: 302142730 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000424858;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi sprzedaży i dostarczenia produktów Biomasa Partner Group Sp.zo.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i obrony przed roszczeniami (co jest uzasadnionym interesem Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie  ofertowanych przez Biomasa Partner Group Sp.zo.o. produktów.

 3. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe oznacza, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą Biomasa Partner Group Sp. z o.o oraz podmioty współpracujące:
  1. w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Pani/Pana informacje – spersonalizowane propozycje.

   Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności kategorie podmiotów wynikających z realizacji umowy lub zlecenia.

 6. Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. żądania przenoszenia danych osobowych.

 7. W celu pozyskania informacji na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt pod  adresem e-mail: biuro@biomasapartner.pl

 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl