Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Rozmowa z Dawidem Jakubowskim, dyrektorem handlowym w Biomasa Partner Group SA

Dywersyfikacja produktów receptą na spadek koniunktury!

Celem Biomasa Partner Group SA jest wykorzystywanie wyłącznie własnej energii elektrycznej i cieplnej z OZE we wszystkich jej zakładach produkcyjnych.

GPD: Od ponad 10 lat firma Biomasa Partner Group SA rozwija się w branży drzewnej. Jak Pan ocenia sytuację przemysłu drzewnego w naszym kraju?

Dawid Jakubowski: W ostatnich 2-3 latach doświadczyliśmy nadzwyczajnie dobrej koniunktury w branży drzewnej. W wyniku pandemii i wojny na Ukrainie przerwane łańcuchy dostaw spowodowały bardzo wysoki popyt na krajowe wyroby drzewne. Wszy-scy zdawaliśmy sobie sprawę, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Wysoka inflacja spowodowała znaczny spadek konsumpcji produktów drugiej potrzeby. Stanęliśmy również w ob-liczu zmian wynikających z zielonej transformacji: związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem lasami i ochroną środowiska. Niezależnie od obecnej trudnej sytuacji w branży, przewidujemy, że IV kwartał 2024 roku przyniesie ożywienie w sektorze drzewnym. Ostatnie trendy konsumenckie, takie jak planowane inwestycje w termomodernizację budynków, generujące m.in. popyt na stolarkę okienno-drzwiową oraz pellet drzewny czy zastępowanie produktów o wysokim śladzie węglowym produktami pochodzenia naturalnego, napawają optymizmem. Mamy również nadzieję, że polityka nowego rządu i zmiany w Lasach Państwowych będą korzystne dla krajowej branży drzewnej.

GPD: W obliczu trudnej sytuacji w przemyśle drzewnym planujecie kontynuowanie realizacji ekologicznej strategii rozwoju czy może rozpoczniecie realizację nowych projektów?

Dawid Jakubowski: Biomasa Partner Group SA od zawsze zaangażowana była w ekologię. Naszą misją jest „nieustanne wpły-wanie na zmniejszanie negatywnych zmian klimatycznych oraz tworzenie bezpiecznego i komfortowego środowiska”. Rozumiemy również potrzebę adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Planujemy zatem kontynuować ekologiczną strategię rozwoju, jednocześnie inwestując w projekty, które pozwolą nam lepiej dostosować się do obecnych trendów i wyzwań w przemyśle drzewnym. Ważnym etapem w realizacji strategii naszej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju jest budowa nowoczesnej instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z OZE w Runowie Pomorskim. Nowoczesna instalacja kogeneracyjna, oparta na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, pozwoli na efektywniejsze i bardziej ekologiczne wykorzystanie paliw oraz przyczyni się do znacznych oszczędności finansowych. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia była konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby nowego zakładu produkcji pelletu w Runowie Pomorskim, a zarazem uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii. Zdecydowaliśmy się na budowę linii, która zapewni maksymalną wydajność i automatyzację wszystkich procesów, będąc przy tym energooszczędną i ekologiczną. Zadbaliśmy o to, aby nasza produkcja była jak najbardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Uruchomienie tej inwestycji to dla naszej firmy bardzo ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i istotny element gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy w sposób najbardziej efektywny wykorzystać dostępny surowiec. Kolejny nasz projekt obejmuje działania związane z produkcją w Ząbkowicach Śląskich. Po modernizacji zakładu cały czas umacniamy naszą pozycję jako dolnośląskiego producenta pelletu ze słomy w trzech segmentach rynku. Pellet ściółkowy marki OnDry doceniło wielu hodowców koni, drobiu, bydła i trzody w Polsce oraz Europie. Pellet jako substrat trafia do biogazowni w Danii i Niemczech, a pellet energetyczny do dużej energetyki zawodowej w Polsce. Nieustannie rozwijamy się również w obszarze jakości obsługi klienta i łańcucha dostaw. W ostatnim czasie wprowadziliśmy nowoczesny system awizacji dostaw YMS (Yard Management System), który umożliwia lepsze planowanie procesów logistycznych w naszych zakładach produkcyjnych. Sprawnie działający łańcuch dostaw, skoncentrowany na ochronie środowiska naturalnego m.in. poprzez wykorzystanie aut niskoemisyjnych, umożliwi szybszą adaptację do zmieniających się potrzeb rynko-wych i jest kluczowy dla utrzymania konkurencyjności. Chcemy oczywiście realizować kolejne. W najbliższej przyszłości planujemy rozpoczęcie budowy takiej samej instalacji kogeneracyjnej jak w Runowie Pomorskim także w zakładzie w Chociwlu. Każda tego typu inwestycja, żeby spełniała swój cel musi mieć zapewnione źródło odbioru energii, dlatego też w Chociwlu planujemy powiększenie naszych zdolności suszenia drewna do poziomu 60 000 m3 rocznie poprzez budowę kolejnych suszarni komorowych do tarcicy. Niezmiennie stawiamy na zieloną energię. Naszym celem jest wykorzystywanie wyłącznie własnej energii elektrycznej i cieplnej z OZE we wszystkich zakładach produkcyjnych. 

GPD: A jakie są plany związane z rozwojem nowych produktów?

Dawid Jakubowski: Od początku istnienia firmy działamy w kierunku dywersyfikacji oferowanego asortymentu. Grupa produktów wytwarzanych przez Biomasa Partner Group SA jest szeroka, bo obejmuje: certyfikowany pellet drzewny En Plus A1 PL 027 marek Excellent i Premium Selection, pellet ze słomy: energetyczny, do produkcji biogazu i ściółkowy marki OnDry, brykiet drzewny, surowiec do produkcji pelletu, biomasę drzewną na cele energetyczne oraz tarcicę sosnową, wykorzystywaną do produkcji mebli, okien i innych wyrobów drewnianych. Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Nieustannie działamy w kierunku rozwoju nowych produktów. W tartaku w Chociwlu uruchomiliśmy wydział produkcji sosnowej płyty klejonej, elementów do płyty klejonej oraz komponentów struganych. Tym samym powiększyliśmy gamę oferowanych przez nas produktów. Produkujemy m.in. elementy klejone na długość na złącza klinowe do długości 6,6 metra. Produkty te są przeznaczone dla branży meblarskiej oraz budowlanej. Zdolności produkcyjne nowej linii określamy na poziomie 6 000 m3wyrobów gotowych rocznie. Proces produkcji pozwala na struganie czterostronne, formatowanie, frezowanie, łączenie na długość oraz klejenie belek i płyt o różnych wymiarach.

GPD: Jakie znaczenie przypisuje firma certyfikatom ekologicznym, takim jak choćby FSC, w kontekście swojej działalności?

Dawid Jakubowski: Certyfikaty, które posiadamy: FSC, KZR INiG, ENplus, TCF Elite są dla nas nie tylko zobowiązaniem do ochrony środowiska czy przestrzegania ustalonych norm, ale przede wszystkim potwierdzeniem podejmowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Dlatego też jako członek Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wspólnie z FSC Polska pracujemy nad tym, aby certyfikat FSC powrócił do polskich lasów państwowych. Niezależnie od działań związanych z certyfikatem FSC, nasza firma jest już na końcowym etapie wdrażania certyfikatu PEFC. Uważamy, że naszym obowiązkiem, jako producenta i dostawcy ekologicznych produktów, jest odegranie ważnej roli w tworzeniu zrównoważonej przyszłości. Nieustannie dążymy do redukcji negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, dlatego też poszliśmy o krok dalej. Od dłuższego czasu inten-sywnie działamy w obszarze ESG (z ang. Environmental, Social, Governance), uwzględniającym kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem w kontekście zrównoważonego rozwoju firm. Chcemy i będziemy się uczyć od najlepszych, dlatego też w tym projekcie wspiera nas PwC Polska.

GPD: Jednym z Waszych głównych partnerów, który jest znany ze swojego zrównoważonego podejścia do biznesu, jest IKEA Industry. Jakie są kluczowe elementy udanej, długoletniej współpracy z tak dużym graczem na rynku meblarskim?

Dawid Jakubowski: Od wielu lat IKEA Industry jest zarówno naszym ważnym klientem, jak i dostawcą, dlatego tych elementów jest kilka. Wdrażana przez nas strategia ESG wpisuje się w wartości, jakimi kieruje się IKEA Industry. Na pewno warto podkreślić naszą zgodność z wartościami i zobowiązaniami ekologicznymi. Chcemy mieć pozytywny wpływ na środowisko: począwszy od sposobu pozyskiwania surowców, po produkty wytwarzane w zgodzie z naturą. Ekologia to oczywiście nie jedyny punkt styku naszych wartości. Chcemy, aby nasze działania społeczne miały pozytywny wpływ na ludzi i planetę, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Od obrony równych praw, po przedsiębiorczość społeczną i zaangażowanie społeczne. Ważnym elementem efektywnej współpracy jest również dobra komunikacja oraz elastyczność i gotowość do dostosowywania się do wymagań partnera. Na uwagę zasługuje również sprawna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, co wpływa na stabilność i niezawodność współpracy.

GPD: Zatem 2024 rok zapowiada się bardzo pracowicie dla Państwa spółki...

Dawid Jakubowski: Będziemy konsekwentnie realizować wcześniej obrany kurs. W dalszym ciągu stawiamy na rozwój naszej kultury organizacyjnej, nastawionej na współpracę i wymianę pomysłów, budowanie konkurencyjnych strategii dla kluczowych obszarów rozwoju naszej firmy i odpowiednio dobrane technologie. Chcemy być przedsiębiorstwem, które wyznacza nowe, ekologiczne trendy, stąd też nasze nastawienie na zrównoważony rozwój, zieloną energię, gospodarkę obiegu zamkniętego, automatyzację i cyfryzację. Rozważamy dalsze akwizycje, jesteśmy też otwarci na propozycje współpracy ze strony podmiotów, które pozwolą na poszerzenie naszej oferty o produkty komplementarne, jak również produkty i usługi wzmacniające naszą pozycję w segmentach, w których już jesteśmy obecni. Budowane od lat kompetencje, doświadczenie oraz ciągła inspiracja założyciela i prezesa firmy Andrzeja Kaszczyńskiego pozwala nam wierzyć, że nasza determinacja, upór i konsekwencja przełożą się na dalszy sukces i rozwój firmy.

Materiał ukazał się w Gazecie Przemysłu Drzewnego w wydaniu nr2 (325) luty 2024

Wróć do listy artykułów
Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl