Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Projekty Unii Europejskiej

Biomasa Partner Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego o dodatki pelletu”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej (technologii własnej) dotyczącej procesu produkcji pelletu drzewnego wzbogaconego o dodatki w postaci żelatyny oraz biocydów, ujętego w zgłoszeniu patentowym. Tym samym wpłynie to na istotną dywersyfikację oferty firmy Biomasa Partner Group poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu, który swoimi parametrami odbiega istotnie od oferty konkurencji i pozwoli na uzyskanie przewagi na docelowych rynkach zbytu.

Realizacja projektu będzie polegać na utworzeniu autorskiego, opracowanego przez pracowników Biomasa Partner Group ciągu technologicznego na bazie zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń. Dzięki takim działaniom możliwe będzie wdrożenie technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym, która umożliwi rozpoczęcie produkcji unikalnego, innowacyjnego w skali kraju wzbogaconego pelletu drzewnego, charakteryzującego się polepszonymi parametrami takimi jak wytrzymałość mechaniczna, jasna barwa i ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie życia biologicznego.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie linii technologicznej z innowacyjnymi elementami dozowania oraz modułem sitowym, co pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej w postaci technologii produkcji wzbogaconego pelletu drzewnego. Wdrożenie niniejszej technologii pozwoli na uruchomienie produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci wzbogaconego o dodatki pelletu drzewnego, co wpłynie również korzystnie na portfolio firmy.

Dzięki wdrożeniu opracowanego rozwiązania technologicznego planowany jest dalszy, dynamiczny rozwój spółki i wzrost sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych w branży.

 

Wartość projektu: 12 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 200 000,00 zł


Biomasa Partner Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim”.

Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu umożliwi uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko, dzięki zapewnieniu znaczących skwantyfikowanych oszczędności energii i umożliwienie wzrostu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w Polsce i wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.

Realizacja projektu wpłynie na ograniczenie emisyjności CO2 poprzez zastąpienie energii elektrycznej i cieplnej produkowanej konwencjonalnie, tą produkowaną z OZE; dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej do funkcjonującego zakładu produkcyjnego Biomasa Partner Group; sprzedaż nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej; zagospodarowanie odpadów drzewnych z funkcjonującego zakładu produkcyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i dywersyfikację źródeł pochodzenia energii.

Instalacja wysokosprawnej kogeneracji zostanie zlokalizowana w miejscowości Runowo Pomorskie w woj. zachodniopomorskim.

Jedynym podmiotem zarządzającym projektem w okresie jego realizacji i trwałości oraz jedynym właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku projektu jest Biomasa Partner Group.

 

Wartość projektu: 29 529 840,00 zł
Wartość dofinansowania: 14 860 186,25 zł

Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl