Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Projekty Unii Europejskiej

Biomasa Partner Group Spółka akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji wzbogaconego o dodatki pelletu”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej (technologii własnej) dotyczącej procesu produkcji pelletu drzewnego wzbogaconego o dodatki w postaci żelatyny oraz biocydów, ujętego w zgłoszeniu patentowym. Tym samym wpłynie to na istotną dywersyfikację oferty firmy Biomasa Partner Group poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu, który swoimi parametrami odbiega istotnie od oferty konkurencji i pozwoli na uzyskanie przewagi na docelowych rynkach zbytu.

Realizacja projektu będzie polegać na utworzeniu autorskiego, opracowanego przez pracowników Biomasa Partner Group ciągu technologicznego na bazie zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń. Dzięki takim działaniom możliwe będzie wdrożenie technologii zawartej w zgłoszeniu patentowym, która umożliwi rozpoczęcie produkcji unikalnego, innowacyjnego w skali kraju wzbogaconego pelletu drzewnego, charakteryzującego się polepszonymi parametrami takimi jak wytrzymałość mechaniczna, jasna barwa i ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie życia biologicznego.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie linii technologicznej z innowacyjnymi elementami dozowania oraz modułem sitowym, co pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej w postaci technologii produkcji wzbogaconego pelletu drzewnego. Wdrożenie niniejszej technologii pozwoli na uruchomienie produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci wzbogaconego o dodatki pelletu drzewnego, co wpłynie również korzystnie na portfolio firmy.

Dzięki wdrożeniu opracowanego rozwiązania technologicznego planowany jest dalszy, dynamiczny rozwój spółki i wzrost sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych w branży.

 

Wartość projektu: 12 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 200 000,00 zł


Biomasa Partner Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis projektu: Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby własnego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego. Projekt będzie realizowany w okresie 02.01.2020-30.06.2021 r.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu umożliwi uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko dzięki zapewnieniu znaczących skwantyfikowanych oszczędności energii i umożliwienie wzrostu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 25 930,22 ton równoważnika CO2

Wartość projektu: 29 529 840,00 zł
Wartość dofinansowania: 14 860 186,25 zł

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Biomasa Partner Group Spółka akcyjna w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań.

W związku z realizacją projektu: Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl