Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Rodo

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej („RODO”)  informujemy, iż:

1. administratorem Twoich danych osobowych jest Biomasa Partner Group Spółka akcyjna z siedzibą główną w Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37; 62-571 Stare Miasto

2. celem przetwarzania Twoich danych jest:

  • realizacja umowy sprzedaży/zakupu/usługi pomiędzy Tobą a administratorem, zwana dalej umową, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na marketingu, windykacji, wykrywaniu
    i eliminowaniu nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umów, zainstalowaniu monitoringu wizyjnego w zakładach produkcyjnych administratora w celu ochrony osób i mienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  • przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3. odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z których usług korzystamy np. dostawcy programów, prawnicy, księgowi itp.

4. Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej

5. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo wniesienia skargi do UODO

8. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie/realizację umowy/zlecenia lub realizację celów, o których mowa powyżej

7. decyzja w Twoich sprawach nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany, dane nie będą profilowane.

Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl