Witamy na stronie internetowej Biomasa Partner Group
Zadzwoń do nas: (+48) 63 245 59 29

Regulamin sklepu internetowego

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep Internetowy firmy Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna jest dostępny pod adresem internetowym www.biomasapartner.pl i jest prowadzony przez Biomasę Partner Group Spółka Akcyjna mającą siedzibę w Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-671 Stare Miasto, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001003746, o kapitale zakładowym 2 000.000,00 zł, nr NIP 665-298-93-71.
 2. Sklep Internetowy skierowany jest do Klientów, których stanowią zarówno Przedsiębiorcy jak i Konsumenci.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zasady dotyczą umów zawieranych przez Sprzedawcę zarówno z Przedsiębiorcami, jak również Konsumentami, chyba że wyraźnie w nim wskazano, że dany zapis dotyczy jedynie Konsumentów. Takie zapisy nie dotyczą Przedsiębiorców zawierających umowę ze Sprzedawcą.
 4. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do zakupu w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.


§2 DEFINICJE

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów i tym samym zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 43¹ § 1 Kodeksu cywilnego (Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
 4. Sprzedawca – Biomasa Partner Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której dokładne dane wskazano w § 1 punkt 1 Regulaminu
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
 6. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.biomasapartner.pl.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość)
 9. Konto - konto klienta w Sklepie Internetowym, w którym znajdują się dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym
 10. Rejestracja - oznacza proces założenia konta użytkownika na stronie www.biomasapartner.pl
 11. Kupon rabatowy – bon/kod, wydawany w ramach kampanii promocyjnej, który nie może być nabyty drogą kupna, mający określony okres ważności


§3 KONTAKT

 1. Adres Sprzedawcy: Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto
 2. Adres poczty elektronicznej sklep@biomasapartner.pl
 3. Numer telefonu: (63) 245 59 29 lub 885 808 600
 4. Czat zamieszczony na stronie internetowej
 5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.


§4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy zajmuje się sprzedażą pelletu drzewnego, pelletu ze słomy i brykietu drzewnego za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż pelletu i brykietu wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy zostaną potwierdzone nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. 
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe dokonanie zamówienia zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz opłacenie zakupionego towaru.
 5. Klient może dokonać zakupu rejestrując konto lub bez rejestracji konta.
 6. Klient przy Rejestracji oraz przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest do podania wszelkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą. Ponadto, na Kliencie spoczywa obowiązek dopilnowania, aby wszelkie dane znajdujące się na jego koncie użytkownika lub podawane w formularzu sprzedaży były aktualne. Rejestracja konta ułatwia składanie zamówień w przyszłości, daje możliwość sprawdzenia statusu zamówienia oraz umożliwia wgląd do zamówień dokonanych w przeszłości.
 7. Klient może dokonać zakupu bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania konta. W takim przypadku, po wybraniu produktów niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji transakcji.
 8. Wysłanie zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym będzie traktowane jako zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Informacja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia zostanie wysłana do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 10. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu kiedy przesyłka złożonego przez niego zamówienia nie rozpoczęła się. W przypadku rezygnacji z zamówienia zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za złożone zamówienie. Obecnie, ze względu na bardzo dużą ilość zamówień, czas realizacji może ulec wydłużeniu, niż standardowe 5 dni roboczych od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy. Dokładny czas realizacji dostawy będzie ustalany indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem: +48 885 808 600 lub mailowo: martyna.dzwoniarkiewicz@biomasapartner.pl
 12. Klient może sprawdzić status zamówienia logując się na swoje konto.
 13. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. Sklep Internetowy dostarcza zamówiony pellet i brykiet wolny od wad fizycznych i prawnych.


§5 CENY I KOSZTY DOSTAWY

 

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy opisie danego pelletu i brykietu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen pelletów i brykietów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 3. Klient może skorzystać z otrzymanego kuponu rabatowego poprzez wpisanie otrzymanego kodu w odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Rabat wynikający z kuponu rabatowego zostanie automatycznie uwzględniony w podsumowaniu zamówienia. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.
 4. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz w ramach jednego zamówienia.
 5. Kupony rabatowe nie łączą się.
 6. Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:
 • Przelew w systemie Przelewy 24 (także płatności kartami płatniczymi)
 • Zwykły przelew bankowy
 • Blik
 • Płatność kartą
 1. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę zamówionych towarów z pomocą przewoźnika.
  Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
 • transport 1-5 palet - gratis
 • powyżej 5 palet - wycena na zapytanie
 1. Koszt dostawy dotyczy:
 • PALETA 80X120 CM , waga do 1 tony
 • PALETA 100X120 CM, waga do 1 tony
 • PALETA 110X90, waga do 1 tony
 1. Dostawa realizowana jest autem wyposażonym w windę oraz wózek paletowy.
 2. Warunkiem realizacji darmowej dostawy jest utwardzona w miejscu rozładunku powierzchnia oraz zapewnienie swobodnego wjazdu/wyjazdu auta o masie DMC 12  ton, o wymiarach podanych poniżej:
 3. Maksymalna liczba palet w jednej dostawie - 5.
 4. Ilość palet w dostawie może ulec rozłożeniu na 2 terminy dostawy.
 5. W przypadku braku możliwości zapewnienia wyżej wymienionych warunków dostawy, koszt dostawy podlega indywidualnej wycenie.
 6. Sklep Internetowy może na życzenie Klienta wystawić za zakupiony pellet lub brykiet  fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamówionym pelletem  /brykietem lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego/e-mailem.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


§6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z zakupem pelletu/brykietu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości email na adres mailowy wskazany w § 3 Regulaminu lub też pisemnie na adres podany w § 3 Regulaminu.
 2. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zwięzły opis wady, daty jej wystąpienia, dane kontaktowe Klienta, żądanie. Ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji będzie wysyłana na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji i/lub listem poleconym na adres Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a także pokrywa koszt zwrotu towaru. Kosztów dostarczenia rzeczy, kosztów zwrotu czy wymiany towaru Sprzedawca nie zwraca gdy kupującym jest przedsiębiorca (ograniczenie uprawnień z rękojmi na podstawie art. art. 558 Kodeksu cywilnego). Do stosunków między przedsiębiorcami nie stosuje się także art. 466 kodeksu cywilnego (zwrot nakładów na rzecz). W pozostałym zakresie, do rozpatrywania reklamacji i uprawnień służących Klientom stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 


§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

 1. Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna, Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto, adres email: sklep@biomasapartner.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy są następujące: W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, niezwłocznie zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostawy – zwrotu towaru, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Stan zwracanego pelletu powinien być bez zarzutu. 

 

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z:

- mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

- pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna, Modła Królewska, ul. Bursztynowa 37, 62-571 Stare Miasto NIP:  6652989371 REGON: 302142730  Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto  i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS 0001003746;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi sprzedaży i dostarczenia produktów Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i obrony przed roszczeniami (co jest uzasadnionym interesem Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie ofertowanych przez Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna produktów.
 5. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe oznacza, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą Biomasa Partner Group Spółka Akcyjna oraz podmioty współpracujące:
 • w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko potencjalnie intersujące Pani/Pana informacje – spersonalizowane propozycje.

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności kategorie podmiotów wynikających z realizacji umowy lub zlecenia.
 2. Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.
 1. W celu pozyskania informacji na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt pod  adresem e-mail:  biuro@biomasapartner.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu czy jego postanowienie zostanie uznane za niedozwolone lub zostanie uznane za nieważne w całości lub części, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.11.2018 r. do odwołania.

 

 

 

Załącznik nr. 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

 

 

Miejscowość i data: ……………..………………

 

 

Dane Kupującego

Imię i nazwisko:

……………………………………………..………..……………………………………………………

Adres :

………………........................................………………..………………………………………………

Telefon/e-mail:

……………………………………….…………………………………………………………………

Nr zamówienia:

………………………………………..…………………………………………………………………

Nr konta:

.....................................................................................................................................................

Informacje o zwracanych towarach bądź produktach

Nazwa produktu (kod produktu):

…………………………..……………………………………………………………………………….

Data zakupu:

………….…………………......................................................................................................................

Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy):

....................................................................................................................................................................

Forma zapłaty:

....................................................................................................................................................................

Data otrzymania produktu:

………….…………………………………………..................................................................................

 

 

Oświadczenia Kupującego

 

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z powyższym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

 

 

 

 

……………………..………………….………………

 

podpis Kupującego

Tel.: + 48 (63) 245 59 29 biuro@biomasapartner.pl